Ewapotranspiracja

Prezentowany powyżej produkt o nazwie „Ewapotranspiracja” (ET) jest tworzony przez EUMETSAT Land SAF (Satelitarne Centrum Aplikacyjne dla Powierzchni Ziemi).

Dane satelitarne dotyczące: promieniowania słonecznego, albedo powierzchni, aktualnego stanu pokrywy roślinnej oraz wilgotności gleby są wykorzystywane przez ECMWF TESSEL SVAT model. W efekcie uzyskujemy informację o aktualnej ewapotranspiracji. Rozdzielczość przestrzenna wynosi ok. 5-6 km dla obszaru Polski. Na podstawie obliczonej ET w kroku 30 min, tworzone są mapy sumy ewapotranspiracji za ostatnią dobę. Wysokie wartości ET stanowią informację o istotnym ubytku wody z gleby. Gdy deficyt wody już ogranicza procesy fotosyntetyczne roślin (początek rozwoju suszy), ewapotranspiracja aktualna spada. Również obszary nie pokryte roślinnością wykazują istotnie niższe wartości ET. Prezentowane na mapie wartości ewapotranspiracji są wyrażone w milimetrach.